Αριθμ. Πρωτ.: 171 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr
Σε απάντηση του από 4 Φεβρουαρίου 2015 αιτήματός σας αναφορικά με τη χορήγηση της υπ’ αριθ. 41/1063/1989 Γνωμάτευσης ΕΣΥΛ, σας ενημερώνουμε ότι:
Το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής (Ε.ΣΥ.Λ) που ιδρύθηκε το 1988, εξέδωσε πλήθος γνωματεύσεων μέχρι την αντικατάστασή του από το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) (Ν. 3148/2003), που υπάγεται στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Ο παραπάνω νόμος δεν προέβλεπε μεταφορά του Αρχείου με τις Γνωματεύσεις του Ε.ΣΥ.Λ στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.
Κατά την αναζήτησή μας στο Τμήμα Λογιστικής Τυποποίησης του Υπουργείου Οικονομικών βρήκαμε φωτοαντίγραφο εγγράφου το οποίο είχε εκδοθεί από την Ομάδα Εργασίας Γενικού Λογιστικού Σχεδίου στις 02/01/1989 και φέρει αρ. πρωτ. 1063/41 το οποίο και σας επισυνάπτουμε προς εξυπηρέτησή σας.
Δεδομένου ότι ούτε η Υπηρεσία μας αλλά ούτε και το προαναφερόμενο Τμήμα έχει το πρωτότυπο έγγραφο στο Αρχείο της δεν είναι δυνατή από την ΕΛΤΕ η χορήγηση επικυρωμένου αντιγράφου, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας.