Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστική Τυποποίησης και Ελέγχων ανακοινώνει ότι στην από 25-5-2015 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε τη χορήγηση αδειών ασκήσεων επαγγέλματος νόμιμων ελεγκτών, οι οποίοι καταχωρούνται στο Δημόσιο Μητρώο της ΕΛΤΕ ως εξής :

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Γεώργιος Βενιέρης