Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στις εργασίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Ελεγκτικών Αρχών (Committee of European Auditing Oversight Board) υπό την Προεδρία της κας. Berger την Ελλάδα εκπροσώπησε ο κ. Θανάσης Κοντoγεώργης, Αντιπρόεδρος Β’ της Επιτροπής Λογιστικής και Τυποποίησης Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής που πραγματοποίηθηκαν το διήμερο 9-10 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, συζητήθηκαν οι διαδικασίες που θα
ακολουθηθούν μέχρι και την επίσημη λειτουργία της Επιτροπής (17 ιουνιου 2016, σύμφωνα με την Οδηγία 537/2014). Υπενθυμίζεται ότι ύστερα από την σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες οι ευρωπαϊκές ελεγκτικές αρχές συμμετέχουν και εκπροσωπούνται στην Επιτροπή.

Στο πλαίσιο των εργασιών, συζητήθηκαν οι στόχοι της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Ελεγκτικών Αρχών, ο συμβουλευτικός της ρόλος στα ευρωπαίκά όργανα, καθώς και γενικότερα θέματα εκπροσώπησης και λειτουργίας της. Επιπλέον, παρουσιαστηκαν country reports τριτων χωρων,το multilateral memorandum of understanding για την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και το πλαίσιο συνεργασιας με την PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board).

Ο κ. Κοντογεώργης παρουσίασε τις θέσεις της Ελλάδας για την λειτουργία της Επιτροπής, ενημέρωσε τους ομολόγους τους για τα αποτελέσματα της νέας
διοίκησης της ΕΛΤΕ το τελευταίο εξάμηνο, καθώς και για την επικείμενη υπογραφή της συμφωνίας με την PCAOB.

Στο περιθώριο της συνάντησης, ο κ. Κοντογεώργης συνεργάστηκε με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ομολόγους του σχετικά με το θέμα
των European Public Sector Accounting Standards (EPSAS).