Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της και με ενέργειες της νέας διοίκησης, προχώρησε στην άμεση στελέχωση της προκειμένου να αντεπεξέλθει στην αποστολή της, δηλαδή την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στη λειτουργία του ελεγκτικού και λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα.

Η στελέχωση της Αρχής πραγματοποιήθηκε μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τη νέα οδηγία 2014/56/ΕΕ και τον κανονισμό 537/2014/ΕΕ προχώρησε στη στελέχωση της ΕΛΤΕ με απόσπαση εξειδικευμένου
προσωπικού από το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ήτοι με έξι (6) ειδικούς στην επιστήμη της Ελεγκτικής, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα διενέργειας ποιοτικών ελέγχων του έτους 2015, καθώς και με έξι (6) επιπλέον υπαλλήλους για τα τμήματα Διοικητικού, Οικονομικού και Πληροφορικής.

Επιπροσθέτως, η Διοίκηση της ΕΛΤΕ μετά από αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων για την πλήρωση των θέσεων του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) και του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) – διαδικασία που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά – επέλεξε ως μέλη των δύο οργάνων τους κάτωθι:

Ως μέλη του ΣΛΟΤ, του οποίου προεδρεύει ο Β’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ κ. Θανάσης Κοντογεώργης, ορίστηκαν:

1. Κωνσταντίνος Καραμάνης του Βασιλείου, Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου, ως μέλος
2. Παναγιώτης Βρουστούρης του Κωνσταντίνου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ως μέλος
3. Σάντρα Κοέν του Ιωσήφ, Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου, ως μέλος
4. Δημήτριος Γουνόπουλος του Βασιλείου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Sussex, ως μέλος

Η θητεία του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) είναι τριετής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3148/2003.

Ως μέλη του ΣΠΕ, του οποίου προεδρεύει ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ορίστηκαν οι:
1. Ιωάννης Φίλος του Λάμπρου, Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής και Λογιστικής στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Καραμάνη του Βασιλείου, Αναπληρωτή Καθηγητή Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου
2. Νικόλαος Παπαδήμος του Σταματίου, ελεγκτής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Ιωάννου του Θεοδώρου, ελεγκτή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
3. Δημήτριος Παρασκευόπουλος του Νικολάου, συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Σταθάκη του Σπύρου, συνταξιούχο Ορκωτό Ελεγκτή
4. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ειδική επιστήμων λογιστικής και ελεγκτικής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ιατρίδη του Ιωάννη, αναπληρωτή Καθηγητή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η θητεία του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) είναι τριετής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4170/2013.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Κατερίνα Κυριαζή, τηλ. 210-3242648