Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοινώνει ότι χορηγήθηκαν άδειες ασκήσεως επαγγέλματος νόμιμων ελεγκτών στους κάτωθι, οι οποίοι καταχωρούνται στο ΔημόσιοΜητρώο της ΕΛΤΕ με τους εξής αριθμούς: