Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοινώνει ότι χορηγήθηκαν άδειες σε τέσσερα (4) Ελεγκτικά Γραφεία, τα οποία καταχωρούνται στο Δημόσιο Μητρώο της ΕΛΤΕ με τους εξής αριθμούς: