Την Τετάρτη 14 Απριλίου 2010 η ΕΛΤΕ πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα ‘Ποιοτικοί Έλεγχοι – Ευρήματα πρώτου κύκλου ελέγχων και προτεραιότητες για το 2010’ στο μέγαρο Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας στην Αθήνα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η ηγεσία και οι υπεύθυνοι θεμάτων διασφάλισης ποιότητας των ελεγκτικών εταιρειών, εκπρόσωποι θεσμικών και επαγγελματικών φορέων και ακαδημαϊκοί.

Στην ημερίδα παρουσιαστήκαν τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου ελέγχων που διενεργήθηκαν το 2009 σε όλες τις ελεγκτικές εταιρείες, αναφορικά με τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζουν και το βαθμό συμμόρφωσης τους με το Διεθνές Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας 1. Επίσης, στην ημερίδα σκιαγραφήθηκε το πρόγραμμα της ΕΛΤΕ σχετικά με τους ποιοτικούς ελέγχους για το 2010.
Την ημερίδα προλόγισε ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ καθηγητής κ. Απόστολος Ρεφενές, συνοψίζοντας το έργο της Αρχής για το 2009 και θέτοντας τους κύριους άξονες προτεραιότητας για το 2010. Χαιρετισμό απεύθυνε και ο Πρόεδρος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κ. Χαρίλαος Αλαμάνος.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου και Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ κ. Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης εξέθεσε συνοπτικά τους κυριότερους προβληματισμούς που αναδύθηκαν από τους πρώτους ποιοτικούς ελέγχους. Ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων από τα μέλη της ομάδος ελέγχου της ΕΛΤΕ κ. Βασίλης Τζίφας και κα. Τατιάνα Ψαράκη. Τέλος, η ομάδα ελέγχου της ΕΛΤΕ πραγματοποίησε ενημέρωση αναφορικά με τα σημεία εστίασης των ποιοτικών ελέγχων 2010 και τα κύρια στάδια της διαδικασίας.
Την εκδήλωση συντόνισε η Πρόεδρος του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης και Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ, κα. Ελένη Βρέντζου.