Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2010

Αριθμ. Πρωτ.: 1291 ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 50ς όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο:   210 3242.648
Fax:        210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 24 ΚΑΙ 71 ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ.».
ΣΧΕΤ.: Το από 29/9/2010 ερώτημα σας, μέσω ηλεκτρ. ταχυδρομείου (με αριθ. ημ. πρωτ. 1291/30.09.2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρεία παράγει είδη νοσοκομειακής και ατομικής υγιεινής. Τα παραγόμενα προϊόντα είναι 3, υποσέντονα, εξεταστικά ρολά και ρολά κλίνης, παράγονται σε διάφορα μεγέθη και έχουν μεγάλη απόκλιση στην τελική τιμή πώλησης. Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες και βοηθητικές ύλες χωρίζονται σε πολλά είδη και τα περισσότερα από αυτά χρησιμοποιούνται σε όλα τα προϊόντα παραγωγής. Ερωτάται πως πρέπει να γίνει η ανάπτυξη των λογαριασμών 24 και 71 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η ανάπτυξη των λογαριασμών 24 και 71 καθορίζεται από τις παραγράφους 2.2.201, 2.2.705 και 2.2.704 του Ε.Γ.Λ.Σ..
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ