Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010

Αριθμ. Πρωτ.: 279 ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
ΘΕΜΑ: «ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ».
ΣΧΕΤ.: Το από 9/3/2010 έγγραφο σας (με αριθ. ημ. πρωτ. 279/09.03.2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρία που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ερωτά αν μπορεί μέσα στη χρήση να αλλάξει τον βαθμό ανάλυσης του λογιστικού σχεδίου από τεταρτοβάθμιο σε τριτοβάθμιο, λόγω αλλαγής λογισμικού π.χ. από λογαριασμό 62.04.00.00 σε λογαριασμό 62.04.00.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Παραθέτουμε αντίστοιχο ερώτημα που είχε υποβληθεί στο παρελθόν με την απάντησή του για διευκόλυνσή σας.
Ερώτημα. Εταιρεία με Γ’ κατηγορίας βιβλία, για λόγους πληροφόρησης προς την μητρική της εταιρεία, θα επιθυμούσε εν μέσω της χρήσης 2008 (01.09.08) να αναπτύξει τους λογαριασμούς της με μία επιπλέον βαθμίδα. Μέχρι τώρα τηρεί τεταρτοβάθμια ανάλυση με δύο ψηφία ανά βαθμίδα και θα επιθυμούσε να μεταβεί σε πεμπτοβάθμια ανάλυση με δύο ψηφία ανά βαθμίδα. Ερωτάται αν: (ί) είναι αποδεκτό με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. να μεταβεί η ανωτέρω εταιρεία στην μεγαλύτερη ανάλυση λογαριασμών (από 4η σε 5η βαθμίδα) εν μέσω της χρήσης,
(ii) δημιουργείται κάποιο πρόβλημα ή θέμα σχετικά με τα αναλυτικά καθολικά και τα ημερολόγια των λογαριασμών, δεδομένου ότι μέσα στην χρήση αλλάζει ο τελευταίος λογαριασμός καταχώρησης.
Απάντηση. Η ανωτέρω μετάβαση μπορεί να γίνει εν μέσω της χρήσης με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στα υπόλοιπα των τεταρτοβάθμιων λογαριασμών και η ανάλυση των τεταρτοβάθμιων σε πεμπτοβάθμιους θα γίνει από την αρχή της χρήσεως. Για παράδειγμα, ο λογαριασμός XX.XX.XX.XX ο οποίος κατά την 01.09.2008 έχει υπόλοιπο 1.000, την ημερομηνία αυτή (01.09.2008), θα αναλυθεί για παράδειγμα, σε ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΑΑ και XX.XX.XX.XX.ΒΒ με υπόλοιπα 600 και 400 αντίστοιχα.
Συνεπώς, η απάντηση στο ερώτημα είναι, ότι επιτρέπεται μέσα στη χρήση η τροποποίηση του λογιστικού σχεδίου με την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται το περιεχόμενο των λογαριασμών, (στη περίπτωση των εξόδων για παράδειγμα, το περιεχόμενο σε τριτοβάθμιο επίπεδο) και μπορεί να γίνει επαλήθευση και συμφωνία των τροποποιήσεων.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ