Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2009
Αριθ. Πρωτ. 1487 ΑΠ
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Οικονομικών
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων
Βουλής 7, 5ος όροφος, 105 62, Αθήνα.
Τ:+30 210 3242648
F: +30 210 3234141
W: www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ».
ΣΧΕΤ.: Το από 2-11-2009 (αριθ. ημ. πρωτ. 1487/4-11-09) ερώτημά σας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται σε ποιον κωδικό λογαριασμό του Ε.Γ.Λ.Σ. καταχωρούνται αγαθά όπως ποτήρια, κουτάλια, σκεύη κουζίνας κ.λ.π.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Καταχωρούνται στους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του Κ.Α. 14 «ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝH
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ