Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Υπαγωγή της εταιρείας «ΒΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ − ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «ΒΙΔΑ Α.Ε.Β.Ε.», στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. ……………………………..1

Υπαγωγή της επιχείρησης «ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. MIRIANNO DEL LAGO» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύ−ει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. …………………………………….2

Ανάθεση των επαγγελματικών εξετάσεων και των ειδικών επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 7 του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174/25.8.2008). ………………….3

Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Β ́ εξαμήνου 2009. ………………………………………..4

Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Δήμου Φιλιατρών. ……….5

Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Δήμου Μεσσήνης. ……….6

Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Δήμου Πύλου. ………………..7

Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Δήμου Είρας…………………..8