Αθήνα 8 Ιουλίου 2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου  288ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: elte@mnec.gr
ΘΕΜΑ: ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Εταιρεία εμπορεύεται ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά είδη και μπαταρίες. Για τις μπαταρίες υπάγεται βάσει του Ν.2939/01-ΦΕΚ179Α, σε χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης, με την οποία επιβαρύνονται τα τιμολόγια αγοράς και στη συνέχεια η εν λόγω εισφορά  επιρρίπτεται στους πελάτες από τους οποίους και εισπράττεται, μέσω των τιμολογίων πώλησης. Για τα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά είδη, μέσω  των τιμολογίων πώλησης, χρεώνεται εισφορά  στους πελάτες, η οποία και αποδίδεται στην συνέχεια στην εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» (Π.Δ. 117-ΦΕΚ 82 05.03.2004). Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός των ανωτέρω γεγονότων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Η εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποτελεί τμήμα του  κόστους κτήσεως του εμπορεύματος και συνεπώς αναγνωρίζεται ως απόθεμα κατά την αγορά και ως έσοδο κατά την πώληση με την επίρριψή της μέσω των τιμολογίων στους πελάτες. Η εισπραττόμενη από τους πελάτες εισφορά επί των τιμολογίων πώλησης ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών ειδών αναγνωρίζεται σε λογαριασμό υποχρέωσης «Κ.Α. 53.98» από τον οποίο και αποδίδεται στην δικαιούχο εταιρεία.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ