Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ε.Λ.Τ.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους και τέσσερα μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Για το διορισμό του Προέδρου ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 49 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος : κ. Γεώργιος Βενιέρης

Α΄ Αντιπρόεδρος: κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Β΄ Αντιπρόεδρος : κ. Αθανάσιος Κοντογεώργης 

 

Μέλη οι κ.κ.

Διονύσιος Χριστόπουλος του Γεωργίου (Εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος)
Ξενοφών Αυλωνίτης του Δημητρίου (Εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
Ιωάννης Σώρρος του Νικολάου (Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδoς)
Κώστας Σφακάκης (Εκπρόσωπος του Συνδ. Βιομ. Ελλάδος)