Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1485 ΕΞ/12.12.2011

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2011 
Αριθμ. Πρωτ.: 1485 ΕΞ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ 
Ν.Π.ΔΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
  
ΘΕΜΑ: ΤΕΛΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 
ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται, ο λογιστικός και φορολογικός χειρισμός του τέλους εισόδου στη θετική λίστα των συνταγογραφούμενων φαρμάκων που επεβλήθη από το Ν. 4025/2011.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο λογιστικός χειρισμός του τέλους εισόδου καθορίσθηκε με γνωμάτευση του ΣΛΟΤ προς τον ΣΦΕΕ με αριθμό 1359 ΕΞ/28.11.2011 (επισυνάπτεται). Για τον φορολογικό χειρισμό αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ