ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 3010 ΕΞ / 04.12.2018

Αθήνα, 04.12.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 3010 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 3010/2018

 

ΘΕΜΑ : Φ.Π.Α Εκθλιπτικού δικαιώματος απο ελαιοτριβεία


ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 36 ΕΞ 20.3.2018 Παραστατικά ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος
(Παραστατικά ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος)
Κατηγορία: Ελληνικά λογιστικά πρότυπα
Αθήνα,20.03.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 36 ΕΞ
link: https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/28451

Στην παραπάνω απάντηση σχετικά με την έκδοση παραστατικών από ελαιοτριβείο αναφέρεται πως ο Φ.Π.Α. που θα υπολογιστεί θα είναι 24%, αλλά βάσει της ΠΟΛ.1119/2017 όπου αναφέρει : επίσης, υπηρεσίες του μειωμένου συντελεστή αποτελούν και οι υπηρεσίες έκθλιψης που παρέχονται από τα ελαιοτριβεία, καθώς και οι υπηρεσίες υλοτομίας ο Φ.Π.Α., είναι 13%.
Τελικά τι ισχύει;

  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν 4472/2017, η παροχή υπηρεσιών για την γεωργική παραγωγή υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Ν 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ).
Η Γνωμοδότηση ΣΛΟΤ με ΑΠ 36/20-3-2018, έχει ήδη προσαρμοστεί στην παραπάνω αλλαγή.

Παρακαλούμε να αναζητήσετε την Γνωμοδότηση αυτή μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΛΤΕ:

http://www.elte.org.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=528&catid=2&lang=el&Itemid=101

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή

Χαράλαμπος Ξένος

Δημήτριος Κακούρας

 

Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης