Μέλος ΔΣ - Κώστας Σφακάκης

 

Κώστας Σφακάκης

Ο κ. Κώστας Σφακάκης αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) το 1974 με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1975 στην Ελεγκτική Εταιρεία PEAT MARWICK MITCHELL & CO. στο εξωτερικό και εν συνεχεία εργάσθηκε στην Ελλάδα σε υψηλόβαθμες θέσεις της Οικονομικής Διεύθυνσης στις Εταιρείες BRISTOL MAYERS INT’L CORPORATION και JOHNSON & JOHNSON HELLAS AΒΕΕ.

Από το 1983 ως το 2008 εργάσθηκε στην Εταιρεία COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ στη θέση του Country CFO και αποτέλεσε Μέλος της Ομάδας για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις τις οποίες πραγματοποίησε ο Όμιλος.
Από τον Οκτώβριο του 2014 κατέχει τη θεση του Συμβούλου Διοίκησης επι Φορολογικών Θεμάτων στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα: α) Εξαγορών και Συγχωνεύσεων Εταιρειών β) Εφαρμογής του Φορολογικού Πλαισίου Ομίλου Εταιρειών γ) Εφαρμογής του Ν. 703 περί Ανταγωνισμού και των σχετικών Εμπορικών Πρακτικών δ) Εφαρμογής των Διαδικασιών Αναδιοργάνωσης των Εταιρικών Λειτουργιών (Re-engineering).

Διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών (ΣΕΒΑ) από το 2006 έως το 2009. Έχει διατελέσει Πρόεδρος ή Μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια μεγάλων Ελληνικών Βιομηχανιών. Είναι Τακτικό Μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Μέλος του Ελληνικού Παραρτήματος του International Fiscal Association (IFA). Mέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφόρων 70Α, N2238/94.