Μέλος ΔΣ - Ξενοφών Αυλωνίτης

 

Ξενοφών Αυλωνίτης

Ο Ξενοφών Αυλωνίτης ορίσθηκε μέλος του ΔΣ της ΕΛΤΕ τον Αύγουστο του 2003. Γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Σπούδασε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο Brunel της Αγγλίας. Εργάστηκε στην οικονομική διεύθυνση της εταιρίας «Fulgor ΑΕ Καλωδίων» και υπήρξε υπεύθυνος χρηματοοικονομικής λειτουργίας και υπεύθυνος μετόχων στην εταιρία «Έδραση – Χ. Ψαλλίδας ΑΤΕ». Το 1997 εντάχθηκε στο δυναμικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αρχικά ως στέλεχος της Διεύθυνσης Μελετών, Παρακολούθησης της Αγοράς και Διεθνών Σχέσεων και στη συνέχεια ως υπεύθυνος του Τομέα εισηγμένων εταιριών. Από το Φεβρουάριο του 2003 μέχρι το 2009, ήταν διευθυντής στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών. Τον Ιούνιο του 2009, ορίστηκε αντιπρόεδρος Β της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο Ξενοφών Αυλωνίτης έχει συμμετάσχει στην ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την Οδηγία «για το Ενημερωτικό Δελτίο». Το πρώτο εξάμηνο του 2003, οπότε και επήλθε η οριστική συμφωνία για το τελικό κείμενο της Οδηγίας, ήταν πρόεδρος της εν λόγω ομάδας. Είναι επίσης μέλος της διαρκούς ομάδας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς που ασχολείται με θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής (CESRFin). Από το 2007 έως το 2009 υπήρξε αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής επενδυτικής πολιτικής των φορέων κοινωνικής ασφάλισης του Υπουργείου Απασχόλησης, ενώ το Φεβρουάριο του 2009 ορίστηκε αναπληρωτής πρόεδρος της ειδικής επιτροπής ελέγχου επενδύσεων φορέων κοινωνικής ασφάλισης του ίδιου Υπουργείου.

Ο Ξενοφών Αυλωνίτης έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σχετικά με χρηματοοικονομικά και χρηματιστηριακά θέματα, ενώ είναι εισηγητής σε σεμινάρια / συνέδρια που αφορούν κυρίως με τη χρηματιστηριακή συμπεριφορά των εισηγμένων εταιριών σε θέματα διαφάνειας, εταιρικής διακυβέρνησης και διεθνών λογιστικών προτύπων.

Το 2006 επιλέχθηκε και συμμετείχε στο “Yale World Fellows Program”, ένα τετράμηνο πρωτοποριακό πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων και διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Yale των Η.Π.Α.