• Νόμος 4449/2017 & Κανονισμός 537/2014/ΕΕ

    Νόμος 4449/2017 & Κανονισμός 537/2014/ΕΕ

  • Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της IFAC

    Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της IFAC

  • Δημόσιο Μητρώο

    Δημόσιο Μητρώο

Covid-19

Γνωμοδοτήσεις / ΣΛΟΤ

(Γνωμοδοτήσεις / ΣΛΟΤ - Περισσότερα ...)

    

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

Κανονιστικές Πράξεις

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Έκδοση Οδηγιών

Νομοθεσία

Διεθνής Δραστηριότητα